REGULAMIN PRZEDPŁAT W SHARI BEAUTY CLINIC:

1. Każdy Klient odwołujący lub modyfikujący rezerwację nie później niż 24 godziny przed terminem rezerwacji ma prawo do uzyskania zwrotu płatności jakiej dokonał w formie przedpłaty w pełnej kwocie.
2. Odwołanie lub modyfikacja rezerwacji przez Klienta mniej niż 24 godzin przed terminem rezerwacji lub niestawienie się Klienta na umówionej wizycie daje prawo Salonowi do zachowania płatności jakiej Klient dokonał w formie przedpłaty.
3. W sytuacji, gdy rezerwacja nie może być zrealizowana z winy Salonu lub Salon odwoła rezerwację, dla której Klient dokonał płatności w formie przedpłaty, Salon jest zobowiązany do zwrotu płatności lub pozostawienia przedpłaty na saldzie Klienta z późniejszą możliwością wykorzystania tej kwoty.

Zapisz się do newslettera!